Välkommen med ditt sto till Jursta Gårds seminstation 2024

Ansvarig veterinär: Marianne Lindsjöö
Stationsansvarig: Lena Nilsson 0706 56 88 54

Till att börja med ska du anmäla ditt sto på www.språngrullan.se

Där får du fylla i val av seminstation och val av hingst. Meddela Lena Nilsson (se ovan) att du valt Jursta Gård och tala om när du planerar att komma . Villkor och avgifter på den hingst du valt finns på Språngrullan.

Jursta gård inseminerar inte med fryst sperma. Veterinären eller stationsansvarig beställer sperma hos hingsthållaren när inseminering ska ske.

Du kan välja ett av två alternativ vid insemineringen:

  1. Du kan lämna ditt sto på Jursta under insemineringsperioden. Du är naturligtvis välkommen att vara med vid inledande undersökning, inseminering och efter­kontroller.

  2. Låta stoet vara kvar hemma och komma till Jursta med henne när det är dags för veterinär­besök. På så vis kan du hålla nere kostnaderna.

Priser exklusive moms

Stationsavgift 2 500:-

Transport färsk sperma, Mats Hästtransport 750:-/försändelse

Om du använder en av Lövstas hingstar, kan du hämta sperman själv på Lövsta Seminstation 100:-

Uppstallning i box med daglig utevistelse 250:- med föl 300:-/dygn

Utevistelse i egen hage med eller utan föl 200:- /dygn

Bete i grupp 140:- med föl 170:- /dygn

Veterinäravgift tillkommer.